Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası

Anapet olarak toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde çalışanlarımız, paydaşlarımız, bayilerimiz ve müşterilerimiz ile toplum yararı için tüm faaliyetlerini ihtiyaç ve gereksinimlere göre karşılamaktayız. Tüm ürün ve hizmetlerimizi toplum sağlığına, iş güvenliğine ve çevreye karşı duyarlı olarak sağlamaktayız.

SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) politikamızı tüm faaliyetlerimize entegre bir şekilde ve yürürlükteki mevzuata, ilgili standartlara ve diğer şartlara uyumlu bir şekilde uygulamaktayız.

Faaliyetlerimiz süresince oluşabilecek sağlık, emniyet ve çevre risk ve tehlikeleri sürekli olarak değerlendirerek ve önleyici tedbirleri alarak riskleri en düşük seviyeye indirmekteyiz.

Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için tüm operasyonlarımızda çalışanlarımıza gerekli eğitimleri sağlayarak; acil durum planı ve tatbikatı yapılmasını sağlamaktayız.

Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için uygun çalışma şartlarını oluşturmaktayız.

Sürekli iyileştirme sağlamak için belirlediğimiz hedeflerde denetleme yaparak uygun çalışma ortamı oluşturmaktayız.