İnsan Kaynakları Politikası

Anapet olarak insan kaynağının en önemli sermayemizin ve başarıya ulaşmak için en önemli unsur olduğuna inanmaktayız. Hedeflerimize ulaşmak için kalifiye ve mutlu çalışanlarımız olması gerektiğinin bilincindeyiz.

Amacımız müşterilerimize ve bayilerimize kaliteli hizmet ve ürün sağlayabilmek için çalışanlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini arttırmasının yanı sıra sosyal yetkinliğini de arttırması için gelişim olanakları sağlamaktır. Çalışanlarımızın beklentilerinin karşılanması görüşlerinden faydalanılması, etkin ekip çalışması ve saygı çerçevesinde açık iletişim ortamının sağlanması vazgeçilmez ilkemiz olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlara göre insan kaynakları politikamız:

  • Çalışanlarımızın tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek,
  • Doğru iletişim ve etkin motivasyon ortamını sağlamak,
  • Performansları objektif olarak değerlendirmek ve ödüllendirmek,
  • Kişilerin yetkinlikleri ve niteliklerine göre doğru pozisyonda istihdamını sağlamak,
  • Prensipler olarak insan itibarına ve işine saygılı, açık ve dürüst iletişim ve iş etiği benimsemek üzerine kuruludur.
  • Çalışanlarımızın işlerini kaliteli ve verimli bir şekilde devam ettirmesi için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,